פרטים

  • תובל שפיר
  • אופטימיסט לא החלטי
  • בחור שמהמר על הכל
  • הרב עובדיה יוסף
  • Rahums
  • ערן זהבי

שלום, אני אקינטור

corps akinator

חשבו על דמות אמיתית או דמיונית.
אני אנסה לנחש על מי חשבתם