פרטים

  • הכלב שלך
  • הרב עובדיה יוסף
  • chica
  • אנה זק
  • Vegito
  • אופטימיסט לא החלטי
  • אלביס פרסלי
  • בחור בעילום שם
  • שרה נתניהו
  • בחור שמהמר על הכל

שלום, אני אקינטור

corps akinator

חשבו על דמות אמיתית או דמיונית.
אני אנסה לנחש על מי חשבתם