פרטים

  • פוסידון
  • דורה החוקרת
  • לופי
  • Guy Podolich
  • אנבת' צ'ייס
  • פרסי ג'קסון
  • סקווידוויד טנטקלס
  • ערן זהבי
  • פרסי ג'קסון
  • גאיה שליטא כץ

שלום, אני אקינטור

corps akinator

חשבו על דמות אמיתית או דמיונית.
אני אנסה לנחש על מי חשבתם