פרטים

  • דורה החוקרת
  • מיכל הקטנה
  • מיכל מוכתר
  • אנה זק
  • עומר אדם
  • נועה קירל

שלום, אני אקינטור

corps akinator

חשבו על דמות אמיתית או דמיונית.
אני אנסה לנחש על מי חשבתם