פרטים

  • 'דוקטור סטריינדג
  • בחור בעילום שם
  • Herobrine
  • בחור בעילום שם
  • דארת' ויידר
  • מר יוג'ין קראב
  • ריף נאמן
  • שחקן שאף פעם לא מסכים
  • סקווידוויד טנטקלס
  • באגס באני

שלום, אני אקינטור

corps akinator

חשבו על דמות אמיתית או דמיונית.
אני אנסה לנחש על מי חשבתם