פרטים

  • Jiraiya
  • סוניק הקיפוד
  • נועה
  • אח שלך
  • דאפי דאק
  • שלגיה
  • Pikachu
  • באגס באני
  • דוד חיים
  • בחור בעילום שם

x : Someone has defeated me.

שלום, אני אקינטור

corps akinator

חשבו על דמות אמיתית או דמיונית.
אני אנסה לנחש על מי חשבתם